הפלפלים החריפים של החלוצים

פלפלים חריפים קלויים, יוגורט יבש, אגוזים, נעמה. חלל אחד קטן ובו כל כך הרבה עדינות. החלוצים 3.

(ינואר 2015)