שמחות קטנות

אלכוהול, סדנאות, ושאר הפתעות שעשו לי טוב - ובא לי שיעשו לכם גם